Tag Archives: humor jawa

Sidang-Cerai

Sidang Cerai

Sidang-Cerai

ilustrasi

 

Sakwijining dina ana ing pengadilan agama :

Hakim : ‘”Saudara Tupon, kenapa saudara mau menceraikan istri?”

Tupon : “Kula isiiin Pak Hakim, lha mosok bojo kula senengane kluyuran bengi bengi neng nggon bilyard, diskotik, cafe remang remang,  khan mboten pantes Pak Hakim..”

Hakim : ” Sebentar, apa istri anda sebelumnya suka dunia malam?”

Tupon  : “Dereng nate Pak..”

Hakim  : “atau sebelumnya suka minum minuman keras?”

Tupon : ”  mboten nate Pak, lha koq minuman keras, lha wong mimik es batu mawon watuk pilek..”

Hakim  : “Trus kenapa koq istri jadi suka keluyuran malam…?”

Tupon  : “Nggih niku Pak, bojo kula kluyuran dalu amargi MADOSI KULA, khan kula dados ISIN KALIYAN RENCANG RENCANG teng diskotik Pak…”

Hakim  :  ????!!!!!